DOĞRUDAN TEMİN İLANLARI

 

NOT : Doğrudan Temin yolu ile alınacak olan mal ve malzemeler için teklif verme süresi; ilanın yayın tarihinden itibaren 3 iş gündür. Verilecek olan teklifler ıslak imzalı ve kaşeli olarak Belediyemiz Satın Alma Şefliğine kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif getiren kişiler yanlarında firma kaşelerini de getirmelidir. İlan tarihinden itibaren 3 iş günü dışında verilen teklifler ve kapalı zarf içerisinde verilmeyen teklfiler geçersiz sayılacaktır.

• FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI (Yayın Tarihi: 19.04.2018)

• FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KERESTE ALIMI (Yayın Tarihi: 19.04.2018)

• FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MATBU EVRAK ALIMI (Yayın Tarihi: 19.04.2018)

• FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VERNİK ZIMPARA ALIMI (Yayın Tarihi: 19.04.2018)

• YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI (Yayın Tarihi: 19.04.2018)

• ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI (Yayın Tarihi: 19.04.2018)

Tasarım © 2017 Bilgi İşlem Merkezi