ŞİRKET BÜNYESİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İÇİN KESİN LİSTE/h2>

01 Ocak 2018 Tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarark yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların hak sahipliği, komisyonun incelemesi ve valilik itiraz komisyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda hak sahipliği kazanlara ait kesin listedir.

 KESİN OLANLARIN LİSTESİ

Tasarım © 2017 Bilgi İşlem Merkezi