ŞİRKET BÜNYESİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İÇİN YAPILAN SINAV SONUÇLARI/h2>

01 Ocak 2018 Tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarark yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar hakkında tebliğ gereği yapılan sınav sonucunda BAŞARILI olanlara ait kesin listedir. GÜVENLİK VE ARŞİV ARAŞTIRMASI SONUCUNDA DURUMUNUN UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLENLER HAKKINDA AYRICA SORUŞTURMA SONUCUNA GÖRE İŞLEM YAPILACAKTIR.

 KESİN OLANLARIN LİSTESİ

Tasarım © 2017 Bilgi İşlem Merkezi